תנ"ך - מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...