תנ"ך - ספר משלי פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים