תנ"ך - משלי פרק כו פסוק א - כשלג׀ בקיץ וכמטר בקציר כן לא־נאוה לכסיל כבוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...