תנ"ך - משלי פרק כו פסוק י - רב מחולל־כל ושכר כסיל ושכר עברים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...