תנ"ך - משלי פרק כו פסוק ג - שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...