תנ"ך - משלי פרק כו פסוק ו - מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד־כסיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...