תנ"ך - משלי פרק כו פסוק ח - כצרור אבן במרגמה כן־נותן לכסיל כבוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...