תנ"ך - ספר משלי פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים