תנ"ך - משלי פרק כז פסוק א - אל־תתהלל ביום מחר כי לא־תדע מה־ילד יום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...