תנ"ך - ודי׀ חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...