תנ"ך - משלי פרק כז פסוק ד - אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...