תנ"ך - משלי פרק כז פסוק ו - נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...