תנ"ך - שמן וקטרת ישמח־לב ומתק רעהו מעצת־נפש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...