תנ"ך - ספר משלי פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים