תנ"ך - משלי פרק כח פסוק א - נסו ואין־רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...