תנ"ך - אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...