תנ"ך - משלי פרק כח פסוק יח - הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...