תנ"ך - עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף ריקים ישבע־ריש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...