תנ"ך - בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...