תנ"ך - מרבה הונו בנשך ובתרבית ותרבית לחונן דלים יקבצנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...