תנ"ך - ספר משלי פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים