תנ"ך - משלי פרק כט פסוק י - אנשי דמים ישנאו־תם וישרים יבקשו נפשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...