תנ"ך - ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...