תנ"ך - משלי פרק כט פסוק כא - מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...