תנ"ך - ספר משלי פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים