תנ"ך - משלי פרק ג פסוק יא - מוסר ה' בני אל־תמאס ואל־תקץ בתוכחתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...