תנ"ך - משלי פרק ג פסוק כב - ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...