תנ"ך - ספר משלי פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים