תנ"ך - משלי פרק ל פסוק ב - כי בער אנכי מאיש ולא־בינת אדם לי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...