תנ"ך - משלי פרק ל פסוק כב - תחת־עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע־לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...