תנ"ך - משלי פרק ל פסוק כט - שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...