תנ"ך - ספר משלי פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים