תנ"ך - משלי פרק לא פסוק יד - היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...