תנ"ך - ותקם׀ בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...