תנ"ך - זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע נטעה כרם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...