תנ"ך - ספר משלי פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים