תנ"ך - משלי פרק ד פסוק יג - החזק במוסר אל־תרף נצרה כי־היא חייך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...