תנ"ך - משלי פרק ד פסוק טו - פרעהו אל־תעבר־בו שטה מעליו ועבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...