תנ"ך - משלי פרק ד פסוק טז - כי לא ישנו אם־לא ירעו ונגזלה שנתם אם־לא יכשולו יכשילו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...