תנ"ך - משלי פרק ד פסוק כא - אל־יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...