תנ"ך - משלי פרק ד פסוק ז - ראשית חכמה קנה חכמה ובכל־קנינך קנה בינה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...