תנ"ך - ספר משלי פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים