תנ"ך - משלי פרק ה פסוק כ - ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...