תנ"ך - משלי פרק ה פסוק ג - כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...