תנ"ך - ספר משלי פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים