תנ"ך - קרץ בעינו בעיניו מלל ברגלו ברגליו מרה באצבעתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...