תנ"ך - משלי פרק ו פסוק כג - כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...