תנ"ך - משלי פרק ו פסוק ל - לא־יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...