תנ"ך - משלי פרק ו פסוק לא - ונמצא ישלם שבעתים את־כל־הון ביתו יתן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...