תנ"ך - ספר משלי פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים